Regulamin
REGULAMIN TABLICY OGŁOSZEŃ - KupSprzedaj.net:
 1. Tablica ogłoszeń jest bezpłatna, aczkolwiek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia opłat za jej korzystanie w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu KupSprzedaj.net oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
 3. Wpisując dane osobowe do serwisu KupSprzedaj.net użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.
 4. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez KupSprzedaj.net,
 5. Dane wpisane do serwisu KupSprzedaj.net będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu KupSprzedaj.net oraz w e-mailach wysyłanych do subskrynentów,
 6. Serwis KupSprzedaj.net nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. KupSprzedaj.net nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach,
 7. Informacje zawarte na stronach serwisu KupSprzedaj.net mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 8. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis KupSprzedaj.net, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze,
 9. KupSprzedaj.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie KupSprzedaj.nett zostaną wykorzystane,
  • funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 10. Rezerwujemy prawo do:
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  • usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny
  • modyfikowania niniejszego regulaminu,
  • czasowego przerywania pracy serwera,
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

Zamknij okno